Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Dotazníkové šetření pokračuje | číslo: květen 2014 | autor: Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Prodej nebytových prostor | číslo: květen 2014 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI

Podpořte zachování rozsahu MHD | číslo: květen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zbavte se starého počítače | číslo: duben 2014 | autor: Jana Gilíková, odbor životního prostředí

Autobusová výluka v Řeporyjích | číslo: duben 2014 | autor: Ze zpravodaje ROPID zpracoval -st-

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko | číslo: březen 2014 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka školy