Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Novinka u radnice | číslo: říjen 2017 | autor: Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy

Obnovení 5. etapy stavebních prací v Centrálním parku | číslo: září 2017 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odb. životního prostředí

Důležité veřejné projednání | číslo: září 2017 | autor: Pavel Jaroš, zástupce starosty

Voličské průkazy | číslo: září 2017 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

6. Veřejné fórum 2017 | číslo: září 2017 | autor: Hana Zelenková, koordinátor MA 21

Vyhněte se čekání ve frontách | číslo: červen 2017 | autor: Darina Altmanová, odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Vyzvedněte si svůj voličský průkaz | číslo: červen 2017 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Kontrola vody ze studní je vhodná nejméně jednou za rok | číslo: květen 2017 | autor: Tomáš Mrázek, Pražské vodovody a kanalizace

Zápis do Srdíčka | číslo: květen 2017 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka CMŠ Srdíčko