Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Děti budou muset mít vlastní cestovní doklad | číslo: květen 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2012 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Do konce března je třeba zaplatit za psa | číslo: březen 2012 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Podrobnosti k novým typům občanských průkazů | číslo: únor 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2012 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Končí platnost vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu? Vyřiďte si nový co nejdříve! | číslo: prosinec 2011 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Elektronické občanské průkazy již od ledna | číslo: listopad 2011 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Sdělení městské části | číslo: říjen 2011 | autor:  Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Sdělení městské části | číslo: září 2011 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Sdělení městské části | číslo: červen 2011 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2011 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2011 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Pozor na změny přednosti v jízdě! | číslo: únor 2011 | autor: Miroslav Jíra, pověřený vedením odboru dopravy

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2011 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: prosinec 2010 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Další krok při prodeji obecních bytů | číslo: listopad 2010 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku, OMBAI

Volby do zastupitelstev obcí | číslo: říjen 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

 Podmínka účasti cizinců - občanů EU - v komunálních volbách | číslo: září 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Prodej bytového fondu pokročil do další fáze | číslo: září 2010 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI