Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Sdělení městské části | číslo: září 2011 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Sdělení městské části | číslo: červen 2011 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2011 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2011 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Pozor na změny přednosti v jízdě! | číslo: únor 2011 | autor: Miroslav Jíra, pověřený vedením odboru dopravy

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2011 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: prosinec 2010 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Další krok při prodeji obecních bytů | číslo: listopad 2010 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku, OMBAI

Volby do zastupitelstev obcí | číslo: říjen 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

 Podmínka účasti cizinců - občanů EU - v komunálních volbách | číslo: září 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Prodej bytového fondu pokročil do další fáze | číslo: září 2010 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI

Nová možnost vyhledání ztraceného kontaktu | číslo: září 2010 | autor: Darina Altmanová, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zákon zkomplikoval vítání občánků a gratulace jubilantům | číslo: září 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Rekonstrukce rybníčků se odkládá | číslo: červen 2010 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Připravují se změny dopravního značení | číslo: červen 2010 | autor: David Zelený, zástupce starosty

Poplatek za psa nesouvisí s úklidem exkrementů | číslo: červen 2010 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Parlamentní volby se konají 28. a 29. května | číslo: květen 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Zkušební sčítání lidu | číslo: květen 2010 | autor: Věra Jakoubková, Český statistický úřad

Plošná deratizace | číslo: květen 2010 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí