Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Novinka u radnice | číslo: říjen 2017 | autor: Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy

Obnovení 5. etapy stavebních prací v Centrálním parku | číslo: září 2017 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odb. životního prostředí

Důležité veřejné projednání | číslo: září 2017 | autor: Pavel Jaroš, zástupce starosty

Voličské průkazy | číslo: září 2017 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

6. Veřejné fórum 2017 | číslo: září 2017 | autor: Hana Zelenková, koordinátor MA 21

Vyhněte se čekání ve frontách | číslo: červen 2017 | autor: Darina Altmanová, odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Vyzvedněte si svůj voličský průkaz | číslo: červen 2017 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Kontrola vody ze studní je vhodná nejméně jednou za rok | číslo: květen 2017 | autor: Tomáš Mrázek, Pražské vodovody a kanalizace

Zápis do Srdíčka | číslo: květen 2017 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka CMŠ Srdíčko

Zápis do mateřských škol | číslo: květen 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174 | číslo: květen 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Srdíčka | číslo: duben 2017 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka CMŠ Srdíčko

Zápis do Základní školy Lužiny | číslo: duben 2017 | autor: Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174 | číslo: duben 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: duben 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Poruchy a havárie na veřejném osvětlení | číslo: duben 2017 | autor: Vladimír Bouček, odbor dopravy

Nové dopravní značky | číslo: březen 2017 | autor: Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Informace k placení poplatku za psa | číslo: březen 2017 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků