Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoce

Zdravý rozum aneb smysluplný advent | číslo: prosinec 2010 | autor: P. Michael Špilar

Advent 1 | číslo: prosinec 2010

Jedenáct vánočních zamyšlení | číslo: prosinec 2008 | autor: Připravila Eva Černá

Vánoční soutěž na tržišti Luka | číslo: prosinec 2008 | autor: Eva Černá

Bet-lechem | číslo: prosinec 2008 | autor: P. Michael Špilar