Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Hřiště pro mrňousky | číslo: září 2015 | autor: Dana Céová, OŽP

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů | číslo: září 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: září 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Koloběh vody v divadle | číslo: červen 2015 | autor: Eva Beránková, odbor životního prostředí

České medobraní se soutěží | číslo: červen 2015 | autor: Vladimír Glaser

Kdy a kam s objemným a nebezpečným odpadem? | číslo: červen 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Buďme ohleduplní nejen k přírodě | číslo: červen 2015 | autor: Pavel Jaroš, zástupce starosty

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: červen 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Nová zelená učebna | číslo: květen 2015 | autor: Dan Novotný

Svátek Země a lesa | číslo: květen 2015 | autor: Eva Beránková, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: květen 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Sběrný dvůr je v Klikaté ulici | číslo: duben 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: duben 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

V pražské zoo už vládne jaro | číslo: březen 2015 | autor: Hana Szotkowská, Zoo Praha

I děti myslí ekologicky | číslo: březen 2015 | autor: Lýdia Baráková, ZŠ Mohylová