Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Ještě k diskuzi o zákazu kouření


V médiích přetřásaný zákaz kouření podle zákona č. 379/2005 Sb. platí od 1. 1. 2006 ve veřejně přístupných prostorách budov, souvisejících s veřejnou dopravou, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy.

Vyznačení a označení prostoru, kde se nesmí kouřit, je věcí provozovatele zastávky, nikoli městské nebo státní policie, jak spekulují někteří redaktoři. Provozovatel, který nevyznačí v uvedeném prostoru zákaz kouření, se dopouští správního deliktu. Tohoto provozovatele bude na základě oznámení strážníka či policisty sankcionovat městský úřad nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce, a to pokutou do 50 000 Kč (podnikající fyzickou osobu) nebo až do 500 000 Kč (právnickou osobu).

Kdo kouří v prostorách, kde je to zakázáno, dopouští se přestupku a může být na místě pokutován strážníkem nebo policistou až do výše 1 000 Kč. Odmítne-li přestupek řešit na místě, bude oznámen správnímu orgánu, který mu může ve správním řízení uložit pokutu do 3 000 Kč a náklady řízení.

V televizi údajně jakýsi strážník na dotaz občana, zda může kouřit, když v prostoru zastávky vstoupí do vozovky, odvětil kladně, že tím se žádného přestupku nedopouští. To je omyl. Místo, kde v zastávce na vozovce zastaví např. autobus, určitě do prostoru zastávky patří. Navíc se chodec nesmí bezdůvodně na vozovce zastavovat nebo zdržovat, jinak se dopouští přestupku a může mu být uložena bloková pokuta do výše 2 000 Kč nebo ve správním řízení do 2 500 Kč a náklady řízení.

Tolik k moudrostem svérázných znalců zákonů z řad médií, veřejnosti a někdy bohužel i orgánů, které jsou k trestání přestupků určeny.

vrchní komisař Mgr. Přemysl Pavlas
zástupce ředitele OŘ Městské policie Praha 13