Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřad byl oceněn za kvalitní služby

Úřad byl oceněn za kvalitní služby


Od 17. do 19. ledna se v Liberci uskutečnila 3. národní konference kvality ve veřejné správě. V rámci této konference proběhlo v reprezentačních prostorách Severočeského muzea slavnostní předávání resortních cen Ministerstva vnitra za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006. Dvě z nich jsou udělovány za rozvíjení kvality, třetí za inovaci v územní veřejné správě. Posláním soutěže je ocenit úsilí organizací spojené s poskytováním kvalitních veřejných služeb.
Úřad městské části Praha 13 zde získal Resortní cenu Ministerstva vnitra „Organizace dobré veřejné služby“ a navázal tak na loňský úspěch, kdy si z konference v Plzni odvážel dvě trofeje. Cenu převzala tajemnice úřadu Kateřina Černá z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka a hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana. Úřad byl oceněn za prokazatelné výsledky dosažené díky dvouletému využití modelu CAF (Common Assessment Framework), tedy „Společného hodnotícího rámce.“ Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro řízení kvality (EFQM), Akademií ve Speyeru a Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA). Cílem modelu CAF je pomoci organizacím ve veřejné správě na všech úrovních provádět sebehodnocení vlastními zaměstnanci, identifikovat silné a slabé stránky, navrhnout oblasti zlepšení a využívat metody řízení kvality ke zvyšování výkonnosti.

Martin Šmíd