Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud 2

TIB, o. s., otvírá pro děti od 7 do 11 let nový Počítačový kroužek Baltík. Kroužek bude od 4. 2. každé pondělí od 15 do 16.30 hod. v učebně TIB, FZŠ Trávníčkova 1744.
Více informací získáte na tib@tib.cz, www.tib.cz nebo na tel. 739 659 720.

Zuzana Kocíková