Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VE ŠKOLE PO ŠKOLE

 

Poněkud netradičně uvítat nejkrásnější svátky se rozhodli žáci 7.A FZŠ Mezi Školami. Posezení s rozdáváním dárků pro spolužáky připomnělo, že Vánoce jsou již doslova před dveřmi. Následoval pestrý program, v němž si každý přišel na své. Pak už se ulehlo do spacích pytlů a děti se do posledního dne školní docházky v kalendářním roce 2010 probudily přímo ve škole. Poděkování patří především maminkám, které děti zásobily vánočními laskominami.

Marcela Plesníková