Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Turnaj volejbalových veteránů

Již třetí ročník turnaje stodůleckých volejbalových veteránů se koná v sobotu 22. února od 9.00 hod. v tělocvičnách ZŠ Bronzová. Turnaj je určen smíšeným družstvům volejbalových veteránů – hrát mohou muži, kteří letos dosáhnou věku minimálně 49 let, v týmu musí být minimálně dvě ženy (bez jakéhokoli omezení věku). Kapacita turnaje je maximálně 8 družstev. Prezence je od 8.30 do 8.45. hod. Družstvo (6 hráčů) platí startovné 600 Kč. Utkejte se pod vysokou sítí! Závazné přihlášky se složením startovného je možno podat do 18. února u Jaroslava Matýska, tel. 607 613 652, e-mail: matysekj@p13.mepnet.cz. Při zahájení bude za účasti zakládajících členů připomenuto založení volejbalového oddílu Stodůlky, který má dlouholetou tradici a nadále sdružuje sportovce od nejmladšího věku až po veterány. Partnerem turnaje jsou Středisko sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ Bronzová.

Jaroslav Matýsek