Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bylo by reálné vysázet užitné stromy – jabloně, švestky nebo keře rybízu, angreštu? Pro děti je mnohem lepší, když si mohou ovoce utrhnout samy a ne jen koupit v supermarketu.

Bylo by reálné vysázet užitné stromy – jabloně, švestky nebo keře rybízu, angreštu? Pro děti je mnohem lepší, když si mohou ovoce utrhnout samy a ne jen koupit v supermarketu.

To máte určitě pravdu. Mnohé děti z města nevědí, jak vypadá strom, jehož ovoce mají ke svačině. Vysazování ovocných stromů je jistě dobrá věc, ale není to možné všude. Například ve vnitroblocích sídliště ovocné stromy nevysazujeme, protože ze zkušenosti víme, že většina zralého ovoce spadne a hnije na zemi. To pak způsobuje zápach a láká na sídliště bodavý hmyz, což je nepříjemné a pro některé alergiky to může být i nebezpečné. Snažíme se je tedy vysazovat na vhodná místa mimo sídliště.

V roce 2006 odbor životního prostředí například obnovil starý ovocný sad mezi ulicemi Klukovická a Oistrachova ve Stodůlkách a vysázel tam 23 malých ovocných keřů a 26 ovocných stromů různých odrůd – vedle jabloní, hrušní a švestek také kdouloně, moruše a mišpule. Staré jabloně byly odborně ošetřeny. Dalších 15 – 20 stromů a nové ovocné keře byly ve stodůleckém sadu vysázeny před třemi lety. Výhledově je plánováno vysadit tam ještě další pás ovocných keřů. Ovoce z těchto dřevin je jedlé a můžete si je s dětmi natrhat. Moruše a mišpule jsou ale tvrdé a musí projít mrazem nebo se musí uvařit. Na cestě k Chabům jsou vysázeny hrušně jako alej a v Krtni je skupina jabloní. I zde máme v plánu vysadit další ovocné stromy, které se do této krajiny dobře hodí. S dětmi můžete také zajít do arboreta při ulici K Sopce pod Malou Ohradou, kde se seznámíte s různými odrůdami ovocných stromů a přečtete si informace na panelech.

V části zvané „Babiččin sad“ rostou dvě desítky původních vysokokmenných odrůd jabloní, hrušní a slivoní, ale i dříve oblíbený keř klokoč, kdouloně, mišpule nebo oskeruše.

V médiích byly zveřejněny připravované změny v městské dopravě v souvislosti s chystaným zahájením provozu trasy metra A do Motola. Dost nás to šokovalo, protože změny jsou zásadní a některé důležité linky se ruší nebo mění. Co s tím bude radnice dělat?

My také nesouhlasíme s řadou změn, které ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) navrhuje. Je jasné, že v souvislosti s prodloužením trasy metra musí k nějakým změnám dojít, ale nemusí být tak drastické. Vedení ROPIDu přislíbilo, že všechny navržené změny s městskými částmi projedná. Máme několik priorit, o které budeme bojovat. Zejména budu dbát na to, aby bylo zachováno rozumné autobusové spojení na Velkou Ohradu a do starých Stodůlek. Zásadní je pro mě zachování dostatečné kapacity autobusové dopravy na Velkou Ohradu nebo zachování trasy linky 174. Občanům jsme nabídli možnost posílat své podněty k návrhům a řada lidí se vyjádřila i na našem Facebooku. Klíčové jednání s ředitelem ROPIDu bylo naplánováno na pondělí 26. ledna, tedy na dobu, kdy už je toto číslo STOPu v tisku. O výsledku jednání vás budeme informovat v příštím STOPu. Mohu vás ale ujistit, že nepřipustím, aby změny vedly ke zhoršení možností cestování pro obyvatele městské části.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz