Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Od kněžny Libuše po současnost

Až do konce ledna byla v atriu radnice k vidění zajímavá výstava připravená Maticí Čech, Moravy a Slezska.

Kromě historie samotné Matice zde byly na jedenácti panelech zachyceny dějiny od osídlení české kotliny až po současnost. Nechyběly fragmenty o kněžně Libuši nebo Horymírově skoku z Vyšehradu. Výstava nabídla obrazy z dějin naší země od Velkomoravské říše, nástupu Přemyslovců, přes Lucemburky, husitství, národní obrození, vznik České republiky v roce 1993... V krátkosti připomněla slavné i méně slavné, radostné i bolestné události naší historie. Určitá období doplňovaly i konkrétní události. Mohli jste se dovědět více o Zlaté bule sicilské, jedné z nejdůležitějších listin v české historii, kterou vydal 26. září 1212 v Basileji Přemyslu Otakarovi I. budoucí římský král Fridrich II. Zajímavý byl i text Zakládací listiny Univerzity Karlovy ze 7. dubna 1348.

Na několika panelech jste měli možnost oprášit si své znalosti z literatury, připomenout si nejznámější malíře národního obrození, významné osobnosti vědy a techniky nebo všechny naše prezidenty (do roku 2013). Byl zde i zajímavý přehled nejznámějších zpěváků, oblíbených pohádek, filmů nebo komedií z let 1945–1986. Ten, kdo si udělal čas a výstavu si důkladně prohlédl, určitě nelitoval.

Eva Černá