Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Knihovnička na poliklinice

Ve čtvrtek 18. ledna byla v poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice otevřena další veřejná knihovnička fungující na principu knihobudek. Slouží jako neformální „knihovna“ – bez jakékoli registrace si zde knihy můžete zdarma půjčit, vzít nebo naopak do ní ty, které jste už přečetli, zanést. Podobná je od ledna k dispozici také v atriu radnice Prahy 13. Nápadem veřejně přístupné netradiční knihovny se nechali inspirovat zastupitel Vít Bobysud a členové výboru pro výchovu a vzdělávání, kteří už nyní vybírají místo pro knihobudku s pořadovým číslem tři.

Prosíme, nebudete-li si chtít knížky vzít domů, vraťte je do knihovničky a nenechávejte je odložené v prostorech polikliniky.

-red-