Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomohl by semafor

Chtěla bych se zeptat, zda je v plánu vybudování semaforu na křižovatce Jinočanské spojky (ulice Poncarova) s odbočkou na Třebonice (ulice K Řeporyjím). Četla jsem vyjádření z května 2015, že to bylo předáno k posouzení Technické správě komunikací hl. m. Prahy, ale již jsem se nedočetla, jaký je výsledek.

Víte, pokud jedete z Třebonic a zatáčíte doleva, je někdy dost riskantní se zařadit. Prosím nečekejme na zvýšení nehodovosti, aby se začalo něco dít.

Iva Kubištová

Dobrý den,

TSK v roce 2015 zamítla vybudování světelné křižovatky kvůli nedostatečnému provozu. Vzhledem k opakujícím se stížnostem zaslal vloni odbor dopravy ÚMČ Praha 13 žádost na TSK na vyprojektování vyznačení samostatných pruhů pro odbočování z ulice Poncarova do ulice K Řeporyjím. Tím by se usnadnil výjezd od Třebonic na Poncarovu ulici. Zároveň by byla rychlost na Poncarově ulici snížena na 50 km/hod. Podle posledních informací je projekt již hotový, k vyznačení samostatných pruhů pro odbočování dojde na jaře.

Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy