Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úprava náměstí Na Lužinách

V uplynulých dnech byla dokončena úprava náměstí Na Lužinách, která byla realizována v rámci akce Bezpečná cesta do školy. Předmětem byla úprava dopravního režimu na tomto náměstíčku. Byla vymezena parkovací stání, upraveny přechody a také byl vytvořen úrovňový ostrůvek ohraničený zelenými plastovými balisety. Realizovaná dopravní opatření navazují na předchozí úpravu v ulici Mládí a přispějí ke zklidnění dopravy zejména v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti ke škole. Návrh byl projednán s občany při veřejném projednání v rámci místní Agendy 21 a po uveřejnění návrhů v časopise STOP a na webových stránkách MČ Praha 13 byl občany Prahy 13 připomínkován. V roce 2017 byly realizovány také dvě jiné akce, a to přechod v ulici K Hájům a přechod v ulici K Vidouli. V závěru loňského roku byla rovněž vyznačena „Zóna 30 km“ v části navazující na náměstí Na Lužinách. Náklady na tato dopravní opatření, jež dosáhly téměř 1,5 mil. Kč, byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 13 a hl. města Prahy.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost