Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Agresivní výtržník

Dne 8. ledna přijalo naše operační středisko oznámení o spící osobě bez domova v jednom z panelových domů v ulici Bellušova v naší městské části. Po příjezdu naší hlídky bylo zjištěno, že u výtahové šachty v domě se nachází asi třicetiletý muž, který je silně ovlivněn návykovými a psychotropními látkami. V jeho blízkosti byla nalezena prázdná láhev od alkoholu a použité obaly od toluenu. Dvoučlenná hlídka strážníků se nejprve snažila ověřit zdravotní stav mladého muže, neboť bylo na první pohled zřejmé, že se neorientuje v prostoru ani čase a nerozumí pokládaným otázkám. Celá záležitost byla nejprve konzultována se záchranáři z Fakultní nemocnice v Motole. Ti se rozhodli k převozu takto intoxikovaného muže k nezbytnému ošetření, aby se minimalizovalo možné riziko pro jeho okolí, vyplývající z jeho stavu. V průběhu přípravy sanitního vozu na transport došlo u muže k zásadní změně jeho chování. Zřejmě v důsledku působení požitých látek začal být náhle agresivní a napadat strážníky. Ti se nejprve snažili věc uklidnit, ale ve chvíli, kdy jednoho z nich kousl do ruky a druhému roztrhal služební bundu, byli nuceni použít donucovací prostředky, včetně služebních pout. Následně ho v doprovodu zdravotníků převezli k ošetření, kde ho museli až do příjezdu příslušníků Policie České republiky střežit. Ti si celou věc převzali jako podezření z přečinu útoku na úřední osobu. Zda výtržník bude za protiprávní jednání stíhán, nebo skončí, jako již v minulosti, hospitalizován v psychiatrickém zařízení, rozhodne zřejmě až výsledek vyšetřování.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP