Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Domov pro seniory má svého provozovatele

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 byla podepsána koncesní smlouva mezi městskou částí Praha 13 a společností Domov třetího věku, s.r.o. Tato společnost se tak stala oficiálním provozovatelem Domova pro seniory Zity Kabátové (dále jen DPS), který byl slavnostně otevřen 21. září 2018. Zařízení disponuje 110 lůžky v jedno či dvoulůžkových moderně vybavených pokojích s kompletním příslušenstvím včetně sociálního zařízení. Domov třetího věku je poměrně mladou společností, kterou založili odborníci zejména ze sociální a zdravotní oblasti. Lidé, kteří za společností stojí, ale mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb, znalosti z oblasti managementu, vzdělávání a dalších služeb. Ředitelka Domova třetího věku Monika Válková má 25 let zkušeností s poskytováním zdravotně-sociální péče klientům a stále se v tomto směru vzdělává.

Zajímá vás, v jakém režimu bude Domov pro seniory provozován, jaké služby bude nabízet, kdo mohou být jeho klienti a další detaily? Vyzpovídali jsme pro vás ředitelku provozovatelské společnosti, Moniku Válkovou.

Jaké jsou cíle společnosti Domov třetího věku, které chcete uplatnit v rámci provozu DPS?

Naším cílem bude poskytovat ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Klienti budou moci využít ordinaci s lékařskou službou, vlastní kuchyni a jídelnu i další společenské prostory. Po splnění podmínek registrace sociálních služeb budeme poskytovat nadstandardní služby včetně kadeřníka, pedikúry, rehabilitačních procedur a dalších aktivit. Náš přístup ke klientům bude podporovat autonomii a důstojnost člověka. Plánujeme organizovat aktivizační a kulturní programy pro seniory a jejich rodinné příslušníky  a uplatňovat doporučené moderní aktivizační nefarmakologické přístupy, které podporují samostatnost seniorů. Nezbytnou součástí domova je i venkovní park s relaxační zónou, který bude sloužit k odpočinku, kulturním akcím či k příjemnému setkávání s rodinnými příslušníky.

Pojďme prosím trochu rozebrat, jaké konkrétní služby budete svým klientům nabízet?

Nezbytnou součástí poskytování sociálních a zdravotních služeb bude individuální a skupinová terapie vhodná pro konkrétní cílovou skupinu (jde např. o psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii, zooterapii, pohybovou terapii, bazální stimulaci, terapii reminiscence, aromaterapii, ergoterapii – pracovní terapii apod.).

Ošetřovatelská a rehabilitační péče se bude odvíjet od indikace praktického lékaře a také zdravotních potřeb klienta. Všeobecné sestry budou nejen ošetřovat, ale zároveň i poskytovat rehabilitaci a odborné poradenství zaměřující se na hojení ran a zdravého životního stylu ve stáří. V současnosti je v ošetřovatelské péči trendem moderní přístup plánování péče o klienta. Odborně se nazývá Ošetřovatelský dlouhodobý plán a stanovuje se na základě zhodnocení bio-psycho-sociálních potřeb jednotlivého klienta. Zdravotníci definují individuální potřeby, nefarmakologické programy a režimy na míru konkrétnímu seniorovi.

Na okraji našeho zájmu nezůstane ani individuální sociální práce s klientem, hlavně v momentě jeho nástupu do zařízení a v průběhu adaptačního procesu. V rámci služeb zavedeme také individuální sociální práci s rodinou klienta, zaměřenou na překonání stresové situace z nového prostředí. Věnovat se budeme vztahům v rámci soužití klientů a aktivizačním procesům zaměřeným na podporu samostatnosti. Je pro nás velmi důležité podporovat a aktivizovat budoucí klienty. Chceme pro ně připravit zajímavé programy v oblasti kultury, sportu a pohybu, vzdělávání, duchovních programů, hobby aktivit, nácviku  soběstačnosti a do celého procesu zapojit i dobrovolníky. V rámci Prahy 13 budeme spolupracovat s mateřskými a základními školami a podporovat tak mezigenerační setkávání. Chceme pomáhat našim budoucím klientům při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a poskytovat pomoc a podporu při dalších aktivitách, které se zaměří na sociální začleňování. Veškerých kulturních akcí se budou moci účastnit i rodinní příslušníci, kteří mohou trávit jakkoli dlouhý čas se svými příbuznými uvnitř domova, na zahradě, ale i mimo domov.


Jací senioři se mohou hlásit o pobyt v tomto zařízení?

Senioři starší 65 let, kteří nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí například z důvodu snížené soběstačnosti a chronického  onemocnění a potřebují pomoc a podporu druhé fyzické osoby.


Mohou se vám hlásit také lidé z jiné části, než je Praha 13?

Městská část Praha 13 má v domově pro seniory rezervovanou kapacitu hlavně pro své občany. Pokud bude lůžková kapacita zařízení dostačující, mohou být volná místa nabízena i jiným klientům, kteří projeví zájem o umístění.

Jak se přihlásit jako zájemce o pobyt v Domově pro seniory

Zájemci o umístění v Domově pro seniory Zity Kabátové se mohou obracet na provozovatele prostřednictvím formuláře, který naleznete na stránkách www.dumzitykabatove.cz, případně kontaktujte vedoucí oddělení sociální péče ÚMČ Praha 13 Ivu Dvořáčkovou, telefonní číslo 235 011 443, e-mail: dvorackovai@p13.mepnet.cz.

va Libigerová