Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klíček otevřel třetí desítku

Prvního prosince vystoupil v Kulturním domě Mlejn Dětský pěvecký sbor Klíček, který na podzim slavil 20 let svého založení. O slavnostním koncertu, na kterém se představili nejen současní, ale i bývalí členové sboru, jsme se zmínili již v minulém vydání. Nyní jsme o krátké ohlédnutí požádali jeho zakladatelku a sbormistryni Alenu Panochovou, absolventku PedF UK a Konzervatoře J. Ježka. Ta svůj první pěvecký sbor založila již v době studií v ZŠ Plamínkové (1984). Hraje na klavír, zobcovou flétnu, housle, kytaru, violoncello a je členkou pěveckého sboru Sponte Sua.

Koncert ve Mlejně byl jakýmsi vyvrcholením oslav.

Ano, byl oslavou dvacetileté mravenčí práce jednoho obyčejného školního sboru, který jsem založila z lásky ke zpěvu, dětem a hudbě. Název Klíček si tehdy děti vybraly samy. Soubor se pomalu stával součástí školy, působí při FZŠ Mezi Školami, později celé Prahy 13. Za ty roky jím prošlo kolem 400 dětí od 1. do 7. třídy.

Sbor se zúčastňuje i různých soutěží, přehlídek a nutno dodat, že úspěšně.

Doposud nejvyšší ocenění „zlaté pásmo“ získal na Přehlídce školních pěveckých sborů za kraj Praha v roce 2014 s postupem do celostátního kola, dále v roce 2015, 2016 a 2018. Nevystupuje ale jen v Praze. Jen namátkou zmíním Svátky písní v Olomouci, festival ve Stochově, vystoupení v Lomnici nad Popelkou, v Pardubicích... O Vánocích i Velikonocích zpívá Klíček na Staroměstském náměstí a na nejrůznějších vánočních akcích, ale především vystupuje v naší městské části. Přináší radost dětem v MŠ Rosnička nebo Běhounkova, na naší radnici vítá nové občánky a doprovází slavnostní obřady při zlatých svatbách. Navázal spolupráci s Domem sociálních služeb Lukáš a pravidelně rozveseluje naše starší spoluobčany. Děti zpívají s chutí, rády a i když dochází k neustálé obměně členů, vede si sbor velmi dobře. Již druhým rokem má téměř 50 členů.

Klíček má i mladšího sourozence.

Je to flétnový soubor Notečka, s kterým společně vystupuje. V loňském roce došlo k propojení Velké a Malé Notečky. Děti jsou nesmírně šikovné a všechny hrají s velkým nadšením.

Muzikantské aktivity spojené se soubory jsou určitě velmi náročné. A nejen časově.

To ano. Všechno zvládám jen díky naprosté podpoře, toleranci a pomoci rodiny. Teď se navíc velmi obtížně vyrovnávám se ztrátou manžela, která pro mě znamená ohromnou bolest. Moc mě mrzí, že při oslavách dvacetin Klíčku už nebyl. Určitě ale všechno sledoval z muzikantského nebe.

Dětský pěvecký sbor Klíček vstoupil do třetího desetiletí. Co mu popřejete?

Samé skvělé a nadšené zpěváky, samozřejmě. Ráda bych ale také poděkovala – všem bývalým i současným členům, klavíristce Evě  Pechoušové, která s námi je už od roku 2013, rodičům dětí, kteří neváhají při přípravě koncertů a vystoupení pomoci... Zkrátka všem, kteří se za těch uplynulých dvacet let o chod a fungování sboru zasloužili. 

Eva Černá