Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Rok se s rokem sešel a my, členky Klubu seniorek staré Stodůlky, jsme opět sepsaly krátké ohlédnutí za rokem 2018, který právě skončil. A toho, co jsme podnikly a zažily, nebylo málo. Pravda, už nejsme věkem nejmladší, ale ducha máme stále jako za mlada. Vždyť proto se scházíme – abychom se pobavily, někdy zavzpomínaly a také dělaly radost – třeba těm nejmladším na dětském karnevale. Konal se v březnu ve Spolkovém domě. A kdo tam byl, určitě se mnou bude souhlasit, že dopadl skvěle. Děti se pobavily, v soutěžích i bohaté tombole vyhrály spoustu drobných dárečků a všichni přítomní ocenili i připravené pohoštění.

Naplánovaly jsme si i hodně výletů a zábavných akcí. Začalo to každoročním třídenním výletem do jižních Čech do Bednárečku. Jako obvykle jsme si to báječně užily, došlo i na večerní maškarní rej ☺. Potom jsme si za přispění MČ udělaly výlet do Strakonic a Blatné. Také jsme slavily, a to narozeniny tří našich osmdesátnic. Protože prázdniny „nedržíme“, scházely jsme se v létě ve Mlejně. A než jsme se nadály, byl tu podzim a s ním další výlety, lístky do divadel a posezení ve Spolkovém domě, které nám zajistila MČ.

Podnikly jsme také dvoudenní výlet do Štramberka a Kroměříže. Tam jsme měly zajištěný vláček, který nás provezl parkem, a za doprovodného slova fešného mladíka jsme se dozvěděly spoustu zajímavostí. První adventní sobotu jsme ještě podnikly výlet na zámek Sychrov, kde byly i vánoční trhy.

Všem přejeme bohatý rok 2019, hlavně zdraví a spokojenost.

Marie Šimková, kronikářka