Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Během prvních dvou týdnů v lednu se i v Praze 13 konala tradiční Tříkrálová sbírka. Letos již podevatenácté. V rámci sbírky se v kostele sv. Jakuba konal Tříkrálový koncert, na kterém vystoupila skupina Beerberries se svou energií nabitou irskou hudbou.

Mnohé z vás pak koledníci Farní charity Stodůlky navštívili ve vašich domovech. Charita z výtěžku sbírky pomáhá zejména dětem ze sociálně, ekonomicky a společensky znevýhodněného prostředí. V drtivé většině jde o příspěvek pro rodiče samoživitele. Běžným příjemcem naší pomoci bývají ale také úplné rodiny, kdy jeden z rodičů pracuje a druhý je v invalidním důchodu nebo na mateřské, a na provoz rodiny po zaplacení všech nákladů jim zůstávají jen nepatrné prostředky. Pomáháme také financovat tlumočnické služby pro neslyšící rodiče dětí, které navštěvují mateřskou nebo základní školu. Díky sbírce pořádáme pravidelná setkávání seniorů, nebo osob pečujících o své blízké.

Letos jste našim koledníkům vhodili do kasiček úctyhodných a rekordních 114 203 Kč! Klobouk dolů! Děkujeme vám koledníkům, kteří jste čelili rozmarům počasí, a přesto se vytrvale vydávali do ulic s přáním všeho dobrého všem kolemjdoucím. Děkujeme vám dárcům, díky kterým můžeme podpořit naše projekty a pomoci tak lidem, kteří to potřebují. Farní charita Stodůlky pořádá pravidelná setkávání pro všechny, kteří mají obavy nebo nejasnosti při pečování o své blízké v domácím prostředí. Setkání probíhají v „garáži“ Komunitního centra sv. Prokopa (V Hůrkách 8). Nejbližší setkání bude v sobotu 23. února od 9.30 do 11.30 na téma Motivace seniorů a dlouhodobě nemocných.

Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky