Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA

Prosinec byl ve všech mateřských i základních školách ve znamení příprav na Vánoce. Nejinak tomu bylo i v Základní škole Lužiny. První čtvrtek posledního měsíce roku 2018 byl ve znamení Tradičního vánočního tvoření. Žáci ale nezapomněli ani na naše starší spoluobčany a zaskočili za nimi do Domu sociálních služeb Lukáš. Společně si nejen zazpívali koledy, ale i vyráběli. Tentokrát PF andílka.

Michaela Huslarová