Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálové zpívání

V pondělí 14. ledna se v Lukáši uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert. Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami zazpívaly pod vedením sbormistryně Aleny Panochové pásmo vánočních písniček a koled. Přidaly i písničky, kterými si připomněly dvacetileté trvání Klíčku pod stálým vedením své sbormistryně. Dětí se tentokrát v Lukáši sešlo více než třicet a v publikem zcela zaplněném sále vytvořily svým zpěvem nádhernou atmosféru. Ta byla ještě umocněna při závěrečné koledě My tři králové jdeme k vám, kterou zpívali děti i obecenstvo. Pozvání na koncert přijal starosta David Vodrážka a další hosté z městské části. Starosta popřál seniorům i dětem hodně zdraví a štěstí v roce 2019. Připomněl, že je dobré zachovávat tradice, při kterých se lidé potkávají, a tříkrálový koncert mezi ně určitě patří. Klub seniorů I. a Středisko sociálních služeb Prahy 13 děkují sbormistryni Aleně Panochové a účinkujícím dětem za jejich upřímné a krásné vystoupení.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13