Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzdělávací workshop na radnici

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje II se 13. prosince konal v obřadní síni radnice zajímavý workshop pro pedagogické pracovníky. Jeho obsah byl zaměřen na vzdělávání žáků, kteří potřebují speciální pedagogické vedení. Účastníci workshopu z řad mateřských a základních škol společně s odbornými lektorkami diskutovali na téma Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Pod tímto sáhodlouhým názvem se skrývá v posledních letech tolik diskutované téma inkluze ve vzdělávání. Učitelé se mimo jiné dozvěděli o dobrých příkladech, jak může začleňování žáků se speciálními pedagogickými potřebami vypadat v praxi. V rámci akce byla projednána metodika ministerstva školství Rovné příležitosti ve vzdělávání.

Marcela Fuglíková, odborný garant projektu