Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za některými památnými stromy do Říčan

V Říčanech vystoupíte z vlaku, projdete podchodem a pokračujte kolem penzionu Kozel až na Masarykovo náměstí. Stojí zde budova radnice s infocentrem a původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, přestavený v barokním stylu. V interiéru zaujme pozdně barokní oltář, kazatelna z roku 1725 a reliéf Adama a Evy z konce 18. století. Mezi radnicí s pomníkem padlým stojí Mariánský sloup, jehož inspirací byl Mariánský sloup stávající na Staroměstském náměstí. Projdete parkem Lázeňská louka podél dětského hřiště a vpravo po povalovém chodníku pod klenbou ze zakořeněných svazků vrb, jejichž oblouky jsou zpevněné ocelovými pruty. Ještě zde najdete sochy Pavla Cupáka. Z parku pokračujte vlevo ulicí Otavskou. Na jejím konci se dáte doleva ulicí Jizerskou, kde rostou nádherné čtyři památné duby letní.

Najdete zde i informační tabuli, kde se o stromech mnohé dočtete. Jeden dub je již dost vykotlaný, ale stále se mu daří. Asi i proto, že je ošetřen. Jeho stáří se odhaduje na 280 let a dutina je chráněna mříží. Z těchto míst podle vyprávění prý odstřeloval Jan Žižka říčanský hrad. Odsud již jdete po naučné stezce Říčansko. Za koupalištěm Marvánek projdete kolem rybníků Rozpakov a Srnčí. Lesem dojdete na rozcestí Říčanský les. Zde se vydejte vlevo po zelené. Po výstupu z lesa doporučuji projít parkovištěm a vstoupit brankou do areálu léčebny Olivovna. Prohlédněte si krásnou budovu s parkem, kde rostou úžasní velikáni. V zadním traktu budovy si všimněte dřevěné zvoničky a za ní lípy republiky. V roce 1890 manželé Louisa a Alois Olivovi předložili Pražské obci návrh na vybudování ústavu pro ochranu zanedbané a opuštěné mládeže, vydané nebezpečí mravní a fyzické zkázy.

Olivovi v roce 1895 založili nadaci s částkou 50 tisíc zlatých k vydržování ústavu. Za přispění města Prahy byla ve stejném roce na jeho pozemcích v Říčanech zahájena stavba ústavu a později hospodářského dvora a infekční nemocnice. Vznikl tak Dětský vychovávací ústav pro 80 dívek a 40 chlapců do 10 let. V roce 1926 byla vychovatelna přeměněna na ozdravovnu pro oslabené děti z Pražské obce. Současná nabídka zdravotních služeb pro děti od 1 roku do 18 let byla průběžně rozšířena například o sociální program a letní ozdravné pobyty. Léčí se zde nemoci dýchacích cest, pohybového ústrojí a dětské obezity. Na rohu léčebny zelenou opustíte a ulicí Olivova pokračujete až k autobusové zastávce Pivoňková, kde pod ní za domem čp. 1196 rostou v zahradě dvě vzácné památné lípy řapíkaté a o kousek níž u vchodu do dalšího domu roste za zdí památný buk lesní. Přejdete přes železniční přejezd a zahnete doprava na modrou, po které půjdete až k dalšímu podjezdu pod tratí. V těchto místech hned vpravo za ním roste na svahu památná lípa velkolistá. Ulicí Smiřických pokračujte kolem nemocnice po červené až na rozcestí Údolí Rokytky, kde červenou opustíte, zahnete doleva na zelenou a obejdete rybník Jureček. Za restaurací zahnete doprava a ulicí Letní vyjdete až k autobusové zastávce Březí. Zde zatočte vlevo po silnici do Pacova. Roste tu památná lípa malolistá. Za zvoničkou se dejte k rybníku s pomníkem padlým. Pokračujte až do Říčan na prostranství s kapličkou s názvem U Památné lípy. Za kapličkou se dejte doprava po zelené až na nádraží a odtud domů do Prahy. Pro tento asi 18 km výlet jsem použila mapu KČT č. 37 Okolí Praha – východ.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan