Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY

V prosinci uspořádala FZŠ Trávníčkova v rámci projektu PRIMAS hudební vystoupení pro seniory v denním stacionáři Střediska sociálních služeb Prahy 13. Pěvecký sbor (máme zde i děti cizinců) pod vedením paní učitelky Nikoly Zasman, které patří velké poděkování, představil vánoční koledy v českém a německém jazyce. Žáci všech ročníků včetně těch s odlišným mateřským jazykem připravili dárky. Děkujeme hlavně dětem a paní učitelkám 1. stupně a nesmíme zapomenout ani na výborné zpěváky, ani na žáky 9.A, kteří pomohli s organizací. Akce sklidila obrovský úspěch, tak jsme museli slíbit, že ještě někdy přijdeme.

Marcela Fuglíková