Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dopravní změny na Velké Ohradě

Na základě jednání dopravní komise i podnětů občanů se vedení městské části rozhodlo přistoupit k některým dopravním opatřením uvnitř sídlišť, kde je větší koncentrace vozidel a chodců, zejména dětí. Protože mnozí řidiči neberou ani na úzkých sídlištních komunikacích ohledy na bezpečnost chodců, zvažujeme omezení rychlosti na 30 km/h v sídlištích, případně i v dalších obytných oblastech (mimo páteřní komunikace) v rámci celé Prahy 13. V květnovém STOPu jsme se zeptali na vaše stanovisko. K názorům čtenářů, většinou souhlasných, jsme při rozhodování také přihlíželi. Již na podzim tohoto roku zavedeme dopravní opatření na sídlišti Velká Ohrada. V této lokalitě je již dlouho v platnosti zóna s omezenou nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h, není však příliš respektována. Proto dojde k novému vyznačení zóny „30“, která bude zahrnovat celé sídliště s výjimkou příjezdových komunikací Červeňanského a Tlumačovská. Současně budou v celé zóně odstraněny dopravní značky hlavní pozemní komunikace a dej přednost v jízdě!, takže bude všude platit přednost zprava. Řidiče to nutí k většímu soustředění a opatrnější jízdě. Také na všech třech kruhových objezdech v sídlišti, které nebudou osazeny značkami upravujícími přednost, bude platit přednost zprava. O změně přednosti v jízdě budou řidiči informováni výraznými informačními tabulemi. Součástí opatření bude také vybudování dvou zvýšených přechodů na ulici Janského – na cestě k ZŠ Janského a u příchodu ke konečné autobusů nad Malou Ohradou. Věřím, že opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti na Velké Ohradě a že ho přijmete s pochopením. Podobné úpravy se připravují i pro další sídlištní aglomerace v Praze 13.


David Zelený, zástupce starosty