Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Na tomto místě vám postupně představíme organizace působící v Praze 13 v oblasti sociálních služeb. Jde zpravidla o neziskové organizace zaměřené na pomoc seniorům, zdravotně postiženým nebo jinak potřebným spoluobčanům. Jejich služby jsou pro městskou část a její obyvatele velmi důležité a zaslouží uznání. Proto jim věnujeme tuto rubriku.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených


Tato nezisková organizace, občanské sdružení, byla založena v roce 1990 z iniciativy rodičů dětí se sluchovým postižením a od samého počátku je zaměřena na pomoc těmto rodinám. Postupně se činnost Federace rozrůstala a v současné době organizace nabízí komplex služeb s celorepublikovou působností, cílenou na oblast sluchového postižení a na všechny věkové kategorie. Klienty organizace jsou převážně rodiny s dětmi se sluchovým postižením, dále dospělé osoby se sluchovou vadou (neslyšící, nedoslýchaví atp.) i další lidé, kteří se zajímají o život se sluchovým postižením.
Federace provozuje několik zařízení (projektů), mezi hlavní patří: Informační centrum o hluchotě (knihovna), Sociální poradna, Speciální psychologická poradna a Středisko rané péče Tamtam. Dále realizuje vzdělávací semináře, volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče, vydává publikace. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na problematiku sluchového handicapu.
Organizace je také zřizovatelem Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené, s.r.o., a Speciálního SOU pro sluchově postižené, o.p.s.

KONTAKT:
Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP)Hábova 1571, 155 00 Praha 5  - Stodůlky, tel. 235 517 313, 235 517 691, fax 235 517 808
e-mail: frpsp@frpsp.cz,
zabdyrova@frpsp.cz
Hlavní provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00