Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Četl jsem v novinách, že v Centrálním parku se bude stavět. Jak je to možné?

Četl jsem v novinách, že v Centrálním parku se bude stavět. Jak je to možné?

V Centrálním parku se rozhodně nebudou stavět žádné budovy, ale bude vybudována plánovaná sportovní část sloužící využití volného času obyvatel Prahy 13. Firma, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o dílo, již v srpnu zahájila některé zemní práce a nejpozději do konce roku by měla být všechna sportoviště hotova. Vzniknou dvě univerzální sportovní hřiště - na větším bude možné hrát tenis nebo napříč na dvou hřištích volejbal, nohejbal a basketbal. Pro tyto kolektivní míčové hry bude sloužit také menší hřiště. Další budou klasické kuželky se stavěcím automatem, ruské kuželky, hřiště na petanque a nakonec trenažéry pro cvičení v parku. Nová sportoviště budou navazovat na již vybudovaný objekt sociálního zařízení a budou citlivě zakomponována do zeleně. Celý komplex sportovišť bude provozován jako celek, jeho součástí bude i minigolfové hřiště s již dokončeným objektem půjčovny holí. Realizace sportovních zařízení v parku bude stát přibližně 13 miliónů Kč, pomoci by nám měla dotace Ministerstva financí ve výši 10 miliónů korun.


Prý už platí zákon, podle kterého musím mít psa na vodítku dlouhém maximálně 120 cm, jinak dostanu pokutu?

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání nabude účinnosti teprve 1. října, ale už ji provází mnoho fám a dezinformací. Jedná se o rozsáhlou novelu, která má zlepšit ochranu všech zvířat proti týrání, medializují se hlavně části týkající se chovu domácích zvířat, zvláště psů. Mezi nejčastější mylné informace patří fáma, že pes musí být stále na vodítku nejlépe délky 1,2 m, že pes vážící více jak 10 kg musí mít košík a že v případě porušení těchto „povinností“ bude majiteli psa uložena pokuta 50 000 Kč.

Žádná z těchto informací se nezakládá na pravdě. Zákon tato pravidla vůbec neupravuje, pouze stanovuje sankce za případné porušení obecně závazných vyhlášek obcí. Obce mají podle tohoto zákona možnost vymezit pravidla pro volný pohyb psů na svém území. Záleží na rozhodnutí obce, zda vyhlášku vydá. Hlavní město Praha takovou vyhlášku v současné době nemá. Volné pobíhání psů v Praze je upraveno pouze částečně vyhláškou č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně, která zakazuje vstup se psy na dětská hřiště, do historických parků, na hřbitovy apod., ale celkově problematiku neřeší. V současné době tedy určitě není nutné se obávat vysokých pokut za volné pobíhání psů. Na druhé straně bych ale rád zdůraznil, že za chování svého psa je zodpovědný majitel. Zkušenosti s většími plemeny z poslední doby ukazují, že i dosud „strašně hodný pes“ může způsobit vážné újmy na zdraví. Každý majitel psa by měl tedy dobře zvážit, zda je jeho pes dostatečně poslušný a zda ho v každé situaci zvládne. Zejména v případě přítomnosti jiných psů, malých dětí nebo při větší koncentraci lidí by měl vodítko, příp. košík okamžitě použít.