Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

UŽ 20 LET MÁME HAVAJ

V úterý 17. června se v Mateřské škole Havaj v Nových Butovicích konala zahradní slavnost, na kterou byli pozváni rodiče, pracovnice školky, samozřejmě děti a další hosté. Havaj totiž slavila 20. výročí svého otevření. Ředitelka školky Pavla Havlová zhodnotila 20 let existence této oblíbené školky a poděkovala všem spolupracovníkům i rodičům za spolupráci. Poté se svými vystoupeními představily jednotlivé třídy a na závěr došlo na dojemné loučení s předškoláky, kteří 1. září nastupují do 1. třídy. Všichni dostali slavnostní šerpu a byli obří tužkou pasováni na školáky. Mnozí dostali na rozloučenou taky pusu. Tak ať je ve školce pořád havaj!

-st-