Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

pondělí
14. 9.
Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum) 15.00 – 15.20
Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50
K Sopce (zpevněná plocha proti č.1655) 16.00 – 16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2) 16.30 – 16.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20
křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30 – 17.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047) 18.00 – 18.20
Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612) 18.30 – 18.50
K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00 – 19.20
čtvrtek
24. 9.
ul. 5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20
křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30 – 15.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

Michaela Líčková, OŽP