Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svátek se zpíváním a soutěžemi

Také letos připravila Praha 13 na 1. červen v Centrálním parku oslavu Dne dětí. Letošnímu programu dominovalo zpívání a soutěže ve farmářských dovednostech. Líbilo se vystoupení Ondřeje Rumla i spontánní zpívání s Martinou a Kristýnou, které zapojily i děti. Soutěžilo se v různých zábavných disciplínách a úkolech v duchu divokého západu – děti vozily bedny na trakaři, měnily kolo u vozu nebo pletly housky. Ty menší nalákaly kolotoče, houpačky, vláček a trampolíny. A rodiče samozřejmě stánky s občerstvením.

Samuel Truschka