Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krizová Linka EDA pomáhá každý pracovní den

Krizová telefonická Linka EDA 800 405 060 je v provozu více než rok. U klientů se osvědčila, proto rozšířila poskytování krizové telefonické intervence na každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Linka představuje unikátní službu. Jejím cílem je stát se oporou rodině a blízkým dítěte po těžkém úrazu či po zjištění závažného onemocnění, tedy v situaci, s kterou si sami neumí poradit. Linka EDA, na kterou je možné volat zdarma z celé ČR, byla zařazena do sítě celostátních poskytovatelů sociálních služeb a finančně podpořena MPSV.

Kromě linky 800 405 060 je k dispozici chat na www.elinka.iporadna.cz, na webu www.eda.cz je možné využít také poradenství, a to na e-mailové adrese linka@eda.cz.

Lenka Trubačová