Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Snad jsme se konečně dočkali

Vážený pane starosto,

s velkým potěšením jsme přijali zprávu o schválení veřejné zakázky na výstavbu vodovodu a kanalizace v námi zastupované oblasti rodinných domů v ulicích Vstavačová – Ostřicová – Pod Zličínem Radou hl. města Prahy na zasedání dne 12. 4. 2016.

Rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili poděkování za Vaši osobní snahu a podporu celé záležitosti. Upřímně nás těší, že se po tolika letech snad již opravdu podaří dotáhnout výstavbu vodovodu a kanalizace do úspěšného závěru a zajistit tak zdejším obyvatelům bezproblémové zásobování pitnou vodou, odpovídající standardu městské části Praha 13. Pokud budeme moci být jakkoliv nápomocni v dalším procesu realizace, určitě se na nás kdykoliv můžete obrátit.

Za Sdružení občanů V Rybníkách Vojtěch Horáček, Jan Eisenreich