Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Záliba na celý život

Jménem všech rodičů, jejichž děti navštěvují kroužky leteckého modelářství pod vedením Filipa Röslera, bych ráda vyjádřila velké poděkování jak panu učiteli, tak vedení DDM Stodůlky. V rámci volnočasových aktivit učí pan Rösler své malé žáky zručnosti a formuje v dětech celoživotní zálibu. Obdivujeme jeho obrovskou energii, kterou nezištně do své činnosti investuje. Pro děti a rodiče navíc zařizuje poznávací letecké akce a výlety, o víkendech pomáhá dětem s kutilstvím, vždy rád poskytne doplňující informace a konzultace. Zvláštní poděkování mu patří za otevření kroužku modelářství pro děti a dospělé. Věřím, že nás pan Rösler bude i dále a se stejným nadšením učit modelářskému umění a předávat nám své neocenitelné znalosti a dovednosti.

Ilona Podolyan