Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA STÁRNUTÍ NENÍ ČAS

V roce 1999 zahájil svoji činnost Klub seniorů II. Od roku 2002, tedy už patnáct let, je jeho vedoucí paní Milada Tomašovičová, která v létě oslavila významné životní jubileum. Oslava jejích devadesátin, které by jí nehádal opravdu nikdo, se konala 9. srpna v Domě sociálních služeb. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupce starosty Pavel Jaroš nebo předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

-če-