Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová školka otevřela své brány

Na letošní první září jsme se těšili o něco víc, než je obvyklé. Podařilo se nám dotáhnout do konce všechny plány a zrealizovat stavbu nové mateřské školy. Původně nevyužívané a chátrající sportovní centrum na Ovčím hájku se díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy a využití dotace z operačního programu Praha – Pól růstu ČR doslova proměnilo na moderní předškolní zařízení pro děti od dvou let věku.


V čem bude mateřská škola „U Stromu“ jiná?

Stavební projekt vycházel z nápaditého architektonického řešení, které dokázalo zakomponovat původní stavbu do nového konceptu. Vnitřní oválné multifunkční atrium dostalo prosklené zastřešení, bylo osazeno živým stromem – odtud samotný název mateřinky – a příjemné prostředí doplnila stěna porostlá zelenými rostlinami. Školka má celkem pět tříd, které jsou barevně odlišeny. Tři z nich jsou určeny dětem od 2–3 let a dvě z tříd pak patří 3–6 letým dětem.

Zařízení má dokonce svou vlastní kuchyni, která klade důraz na vaření podle zásad zdravé výživy. Celý objekt pak splňuje zákonné normy energetické soběstačnosti budov.

Proč je důležité zvyšovat počet míst ve školkách

Demografická fakta hovoří jasně. Počet obyvatel třináctky se bude i nadále zvyšovat. Odborná studie, která byla vypracována před dvěma lety, potvrdila, že Praha 13 by měla postupně navyšovat kapacitu v předškolních a školních zařízeních. Rozhodnutí otevřít novou školku ještě umocnil právní nárok na předškolní vzdělávání dětí.

Protože jsme nechtěli zahušťovat současnou výstavbu, ani budovat na zelené louce, rozhodli jsme se zrekonstruovat vhodný stávající objekt. Volba padla na budovu bývalého Sportcentra, v níž nájemce vypověděl smlouvu a která uprostřed sídliště viditelně chátrala.

Kvantita přerůstá v kvalitu

Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných získali obyvatelé Prahy 13 pro své děti mateřskou školu, na kterou mohou být plným právem pyšní. Zapsáno je zde celkem 102 žáčků. Věnují se jim nejen pečlivě vybraní pedagogové a další zaměstnanci, ale také chůvy mající na starosti ty nejmenší. Prostředí, ve kterém tráví malé děti svůj čas, je pro jejich zdravý tělesný i duševní vývoj velmi důležité, což si samozřejmě dobře uvědomujeme. Proto jsme se rozhodli vytvořit na Ovčím hájku co nejvíce přátelskou a „chytrou“ školku, nabitou moderními technologiemi. Vnější prostor tvoří hřiště s bezpečným povrchem a herními prvky sloužícími jak k odpočinku, tak k výuce. Při vstupu do školky vás uvítá recepce, která zajišťuje bezpečnost dětí, zelené živé stěny s automaticky řízenými podmínkami prostředí, zmiňované prosvětlené atrium a podlahy tlumící hluk, interaktivní tabule pro výuku a promítání pohádek, chytrá světla regulující, či naopak podporující sluneční paprsky procházející světlovody ve stropě – to vše vytváří naši novou mateřskou školu ojedinělým projektem.

V rámci školky působí také mateřské centrum, ve kterém mohou rodiče konzultovat výchovné záležitosti s dětským psychologem a logopedem.

Nebyli jsme v tom sami

Projekt nové mateřinky byl samozřejmě velmi nákladnou záležitostí. Ceníme si tedy snahy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru evropských fondů, bez jejichž finančního přispění by realizace projektu nemohla být dotažena do zdárného konce. Velké díky patří rovněž Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které nám při získávání finančních prostředků vyšlo maximálně vstříc. Naše snaha bude jistě oceněna především samotnými dětmi a jejich spokojenými rodiči. Mateřskou školu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách městské části www.praha13.cz/materska-skolka-u-stromu.

Marcela Plesníková, zástupkyně starosty