Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Olympijské hry Saint Stepfan 2017

Krásných 9 dnů plných sportovních her a soutěží připravili pro 45 dětí ve věku 5–14 let vedoucí, instruktoři a praktikanti z SK Hala Lužiny.

Tábor na již tradičním místě v blízkosti rybníka Svatého Štěpána na Rokycansku byl zahájen tak, jako každé olympijské hry – zapálením olympijského ohně. Kromě individuálních sportů byly pro děti připraveny i oddílové turnaje sportů rekreačních. V každém oddíle bylo integrováno 1 dítě se zdravotním znevýhodněním. I tyto děti zvládly celý táborový program a jako všechny ostatní odjížděly domů s medailí a diplomem.

Velikou pochvalu zaslouží všichni organizátoři, kteří po celý rok náplň tábora připravovali do posledního detailu.

Dáša Kolandová, hlavní vedoucí tábora