Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

P+R parkoviště u Zličína

Nedávno média informovala o chystaném záměru postavit P+R parkoviště u Zličína. Má k tomu naše městská část více informací?

Rada hl. města Prahy v červnu schválila výstavbu velko kapacitního parkovacího domu P+R s názvem Terminál Zličín, který by měl mít kapacitu přes dva tisíce parkovacích míst. To samozřejmě výrazně ulehčí parkovací situaci v Praze 13, která se Zličínem sousedí. Stavba se má rozkládat přímo nad dálnicí – konkrétně nad mimoúrovňovou křižovatkou Rozvadovské spojky a Řevnické ulice. Z jedné strany bude napojena na konečnou zastávku linky metra B Zličín a obchodní centrum Metropole Zličín a z druhé strany bude obklo - pena obchodní zónou Avion Shopping Park. Středočeští řidiči, kteří každodenně cestují do Prahy za prací, tak budou moci svá auta odstavit přímo u stanice metra a nemusí zajíždět až do naší městské části a zabírat parkovací místa místním občanům.

Koordinací a přípravou projektu byla pověřena společnost Č. R., s.r.o., spolu s architektonickým studiem ARX.

Záměr Magistrátu hl. města Prahy plně podporujeme. Je zapotřebí, aby projekt takového významu byl koordinován jak ze strany města, tak ze strany stávajících provozovatelů obchodních center v této oblasti. Bezprostředně po schválení záměru Radou hl. m. Prahy jsem tedy společně se starostkou MČ Pra - ha 17 a zástupci společnosti Č. R., s.r.o., svolal na radnici Prahy 13 informativní jednání partnerů, kterých se výstavba a budoucí užívání P+R Terminálu Zličín týká.


Momentálně probíhají přípravné práce. V nejbližší době bude projekt postoupen do řízení posouzení vlivu stavby na životní prostředí – tzv. EIA.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13