Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozklikávací rozpočet je k dispozici

Od letošního června je na webových stránkách www.praha13.cz možné spustit aplikaci Rozklikávací rozpočet. Tato aplikace se stala symbolem moderního a otevřeného úřadu 21. století a v poslední době ji zavádí do praxe stále více veřejných institucí.

Systém, ve kterém je možno zobrazit detaily hospodaření úřadu až na úroveň jednotlivých položek, má velmi jednoduché a intuitivní ovládání, jsou v něm přehledně zpracovány příjmy a výdaje, nabízí tak veřejnosti ucelený přehled o hospodaření a fungování úřadu.

„Otevřenost při nakládání s veřejnými finančními prostředky je pro nás velmi důležitá. V zavedení zmiňované aplikace vidím jednoznačný přínos pro občany, kteří mají zájem o podrobnější údaje o financování jednotlivých položek z našeho městského rozpočtu,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat umožňuje sledovat hospodaření úřadu na různých úrovních. Rozklikávací formou lze zobrazit současný stav a skutečné čerpání výdajů a plnění příjmů podle jednotlivých odborů. Občané se do aplikace mohou dostat jednoduše přes webové stránky www.praha13.cz – Městská část – Důležité dokumenty a rozpočet – Rozklikávací rozpočet. Aplikaci podporují také mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony.

Eva Libigerová