Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v hromadné dopravě

V srpnu byla po více než půlroční rekonstrukci znovu otevřena stanice metra Jinonice. V souvislosti s tím došlo k trvalé úpravě vedení autobusové linky č. 137 v oblasti Jinonic, která je nyní vedena přes zastávku U Trezorky v oblasti nové zástavby.

Pro zajištění přímého spojení oblasti Vidoule se stanicí metra a místní poštou vede linka 137 nově také přes zastávku Butovická, přičemž je zachována i obsluha zastávky Vidoule. S ohledem na tuto změnu trasy se pro linku 137 ruší zastávka Sídliště Jinonice. I když se v úseku Jinonice – Nové Butovice vrátila linka 137 ke svým původním předvýlukovým intervalům, k celkovému posílení došlo v úseku U Waltrovky – Jinonice, kudy nově jedou všechny spoje této linky, které byly dříve ukončeny již v zastávce U Waltrovky. Přes zastávku U Trezorky je zajištěn interval 4 minuty ve špičkách pracovních dnů a 7–10 minut mimo špičku včetně víkendů a večerních období. Linka 149 se vrátila na svou původní trasu a dočasná náhradní linka 157 byla zrušena.

Zřízení nové zastávky Krematorium Motol

Na základě četných žádostí občanů a cestujících ke zřízení zastávky Krematorium Motol pro autobusové linky se ROPID – Pražská integrovaná doprava rozhodnul tuto zastávku zřídit od 29. dubna 2017 celodenně a celotýdenně pro linku 180. Od 1. června 2017 navíc tuto zastávku obsluhuje také linka č. 380.

Filip Drápal, ROPID