Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zuby jako perličky

Místní Agenda 21 pokračuje v projektech, které jsou z pohledu účelu a dlouhodobého významu velmi prospěšné. Patří mezi ně i osvětová akce Zuby jako perličky. V červnu byl tento edukativní blok vedený stomatologem a dentální hygieničkou realizován ve FZŠ Mezi Školami. Jeho cílem je osvěta v dentální hygieně, upevňování základních hygienických návyků u dětí a pravidelné kontroly u lékařů. Akce se za přítomnosti předsedy výboru MA 21 Víta Bobysuda a místopředsedkyně výboru Yvety Kvapilové zúčastnilo 30 dětí z prvních a druhých tříd a jejich rodiče. Ohlasy byly kladné, proto budeme pokračovat v dalších školách.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21