Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DŮM DĚTÍ V NOVÉM KABÁTĚ

Dům dětí a mládeže Stodůlky, místo, kde se děti i dospěláci mohou vzdělávat a inspirovat, navštěvovat kroužky, akce i tábory, bude ve školním roce 2020/2021 slavit 30 let od svého založení. Oslavy jsme začali prvním společným dárkem – novým logem. Když teď dům dětí navštívíte, určitě si prvních drobných i větších změn všimnete na první pohled. Těšíme se na vás při společných oslavách tohoto našeho významného jubilea!

Marie Haklová