Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kde vám ještě mohou pomoci při problémech s drogou

Dětské a dorostové detoxifikační centrum, Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského
Vlašská 36, Praha 1, tel. 257 197 148, www.nmskb.cz, e-mail: detox@nmskb.cz

Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, tel. 284 016 111, www.plbohnice.cz, e-mail: dvorak@plbohnice.cznespor@plbohnice.cz

Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum
Meziškolská 1120/2, Praha 6, tel. 233 355 459, 777 161 138, www.dropin.cz, e-mail: poradna@prevcentrum.cz

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov - ambulantní oddělení
Na Pláni 59, Praha 5, tel. 251 614 735 nebo Jablonecká 723, Praha 9, tel. 286 887 075

Kontaktní centrum, Sananim o.s.
Osadní 2, Praha 7, tel. 283 872 186, www.sananim.cz, e-mail: kacko@sananim.cz

Středisko Drop in o.p.s.
Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel. 222 221 124, nonstop linka pomoci: 222 221 431, www.dropin.cz, e-mail: stredisko@dropin.cz

Poradna pro rodiče, Sananim o.s.
Školská 30, Praha 1, tel. 284 825 515, 739 268 527, www.sananim.cz, e-mail: ctrnacta@sananim.cz