Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tiráž

Časopis STOP (Stodůlecký posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 32 500 výtisků. Roznáší se zdarma do všech schránek v Praze 13. Je tak dostupný pro téměř 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic. V rámci regionální spolupráce se rozesílá také na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.).

VydavatelRada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Registrace
MK ČR E 12088
IČO00241687
Redakce
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Tel. 235 011 227, tel./fax: 251 619 236
E-mail: stop@praha13.cz
Redakční rada
Michala Králová, Eva Černá, Alice Součková, JUDr. Emese Stluková
Šéfredaktor
Eva Černá
Redakce a inzerce
Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr. Dan Novotný
Grafická úprava a zlom
Profiscan, s.r.o.
Tisk
Profiscan, s.r.o.
Distribuce
Pavel Sirotek – firma Sabina, tel. 603 728 140