Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ceník inzerce

Časopis STOP (Stodůlecký Posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 30 000 výtisků a je zdarma distribuován do všech schránek v Praze 13. Je tak dostupný pro více než 61 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic. V rámci regionální spolupráce je rozesílán ještě na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.) Vydavatelem je Rada městské části Praha 13.

Řádková inzerce:
Jeden započatý řádek textu 65 Kč
Zvýraznění prvního řádku + 30 Kč
Zvýraznění celého textu + 20 Kč za každý řádek
Plošná inzerce:
1 cm2 70 Kč
1/4 strany 7 700 Kč
1/2 strany 14 300 Kč
Celá strana 27 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Slevy:
Opakování inzerátu  
3 - 4 vydání - 5 %
5 - 9 vydání - 10 %
10 vydání (celoroční) - 20 %
Zadní strana obálky 30 000 Kč + 21 % DPH

Hotové plošné inzeráty přijímáme elektronickou poštou, na CD nebo na flash-disku. Podklady musí být v některém z formátů: PDF, JPG, GIF (rozlišení 300 dpi). Černé písmo v dodané grafické úpravě musí být tvořeno 100% černé barvy, nikoli složeno ze čtyř barev (CMYK). Texty prosíme dodávat ve formátu MS Word (DOC, RTF nebo TXT).

Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce.

Harmonogram uzávěrek na rok 2017uzávěrkazačátek distribuce
č. 1
leden 5. 12.201623. 12. 2016
č. 2
únor 9. 1. 2017
27. 1. 2017
č. 3
březen 13. 2.2017
3. 3.2017
č. 4
duben 13. 3. 201731. 3. 2017
č. 5
květen 10. 4. 2017
28. 4. 2017
č. 6
červen 15. 5. 2017
2. 6. 2017
č. 7
září 14. 8. 2017
1. 9. 2017
č. 8
říjen 11. 9. 2017
29. 9. 2017
č. 9
listopad 9. 10. 2017
27. 10. 2017
č. 10
prosinec 13. 11. 2017
1. 12. 2017
č. 1
leden 20184. 12. 2017
22. 12. 2017


Příjem inzerce
pondělí a středa 8 - 18 hodin
úterý a čtvrtek 8 - 13 hodin

Adresa redakce:
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 58
Telefon: 235 011 229, 251 619 236
Fax: 251 619 236, 235 011 465
E-mail: inzerce@p13.mepnet.cz