Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ceník inzerce

Časopis STOP (Stodůlecký Posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 30 000 výtisků a je zdarma distribuován do všech schránek v Praze 13. Je tak dostupný pro více než 61 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic. V rámci regionální spolupráce je rozesílán ještě na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.) Vydavatelem je Rada městské části Praha 13.

Řádková inzerce:
Jeden započatý řádek textu 65 Kč
Zvýraznění prvního řádku + 30 Kč
Zvýraznění celého textu + 20 Kč za každý řádek
Plošná inzerce:
1 cm2 70 Kč
1/4 strany 7 700 Kč
1/2 strany 14 300 Kč
Celá strana 27 500 Kč
Zadní strana obálky30 000 Kč + 21 % DPH

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Slevy:
Opakování inzerátu  
3 - 4 vydání - 5 %
5 - 9 vydání - 10 %
10 vydání (celoroční) - 20 %

Na základě novely zákona č. 362/2009 Sb. o dani z přidané hodnoty, je celková cena inzerce navýšena o 21% DPH.

Hotové dodané inzeráty, přijímáme elektronickou poštou, na CD. Podklady musí být v některém z formátů: pdf .jpg, .gif (rozlišení 300 dpi). Černé písmo v dodané grafické úpravě musí být tvořeno 100% černé barvy, nikoli složeno ze čtyř barev (CMYK). Texty prosíme dodávat ve formátu MS Word (.doc nebo .rtf nebo .txt)

Podávání inzerce

pondělí, středa 8-18 hodin

úterý, čtvrtek 8-13 hodin

Harmonogram uzávěrek na rok 2018uzávěrkazačátek distribuce
č. 2  únor 15. 1. 182. 2. 18
č. 3
březen 12. 2. 18
2. 3. 18
č. 4
duben 12. 3. 18
30. 3. 18
č. 5
květen 9. 4. 18
27. 4. 18
č. 6
červen 14. 5. 18
1. 6. 18
č. 7
září 13. 8. 18
31. 8. 18
č. 8
říjen 10. 9. 18
28. 9. 18
č. 9
listopad 15. 10. 18
2. 11. 18
č. 10
prosinec 12. 11. 18
30. 11. 18
č. 1
leden 20193. 12. 18
21. 12. 18


Příjem inzerce
pondělí a středa 8 - 18 hodin
úterý a čtvrtek 8 - 13 hodin

Adresa redakce:
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 58
Telefon: 235 011 229, 251 619 236
Fax: 251 619 236, 235 011 465
E-mail: inzerce@p13.mepnet.cz