Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Barvička, Klausova 2449, Velká Ohrada

Mateřská škola Barvička, Klausova 2449, Velká Ohrada


Kontakt: 251 619 854, fax 251 619 854, barvicka@mybox.cz
Ředitelka školy Jaroslava Vondráčková
Zaměření školy: všeobecné zaměření, prožitkové učení, ekologie a vztah k přírodě
Přijímáme děti od 2 let
Provoz školy: 6.30–18.00 hodin
Další aktivity: angličtina, výtvarný a hudební kroužek, tanečky, keramika, hra na flétnu, logopedie (všechny aktivity jsou organizovány v odpoledních hodinách), od března systematická práce s dětmi před jejich vstupem do MŠ, smíšené třídy, tj. bez věkového rozlišení...