Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Úsměv, Herčíkova 2190, Velká Ohrada

Mateřská škola Úsměv, Herčíkova 2190, Velká Ohrada


Kontakt: 235 515 821, fax 235 515 821, ms-usmev@o2active.cz, www.msusmev.wz.cz
Ředitelka školy Alena Zhorná
Zaměření školy: citová a ekologická výchova (program Zelená planeta plná úsměvů, vztah k přírodě a třídění odpadu)
Přijímáme děti od 3 let
Provoz školy: 6.30–17.30 hodin
Další aktivity: angličtina, keramika, malování, tanečky, flétna, tradiční opékání buřtů...