Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpovídá psycholog

Autogenní trénink
V poslední době se mi opakují dotazy na téma, jak si sám pomoci ve stresové situaci – u zkoušky, u zubaře, před důležitým výkonem, jednáním.
Jedna z nejzákladnějších relaxačních metod, autogenní trénink, je postup, kterým můžeme kontrolovat svoje emoce. Je to relaxační technika, pomáhající zajistit, aby se stresová reakce nespustila a my jsme mohli v dané situaci postupovat bez znevýhodnění vlivem stresu. Autogenní trénink je metoda, kterou může každý použít sám bez pomoci odborníka (i když se jejímu nácviku pod dohledem odborníka může učit), ale je potřeba nějakou dobu daný stav relaxace trénovat (proto název trénink). Jde zhruba o tříměsíční nácvik, kterému je třeba věnovat asi 10 minut denně (pravidelně). Má své přesné zásady, některé nejzákladnější ve stručnosti uvedu. Autogenní trénink se nacvičuje ve třech možných polohách – vleže na zádech, vsedě v pohodlném křesle s opěrkou hlavy nebo na židli v poloze „vozky“ (na okraji židle, rozkročené nohy, hlava a ruce spuštěné dolů tak, aby pozice byla stabilní). Důležitou zásadou jsou nepřekřížené nohy ani ruce. Základní stupeň autogenního tréninku, jak ho popsal jeho autor pan Schultz, má 6 postupně přidávaných prvků. Zhruba týden nacvičujeme 1. pocit, až ho dobře zvládáme, přidáme další. Následující prvek přidáme až po zvládnutí předchozího. 1. pocit tíhy v končetinách (začíná se od dominantní ruky - například pravá ruka, levá ruka, pravá noha, levá noha), 2. pocit tepla v končetinách, 3. dech, 4. tep, 5. pocit tepla v břiše, 6. pocit chladu v čele. Chyba by byla jednotlivé pocity si navozovat, vyvolávat. Při relaxaci jen pozorujeme, zda při chvilce odpočinku u sebe takové prvky můžeme pozorovat, zda mohou nastat samy. Není cílem nacvičit všech 6 prvků, někdo zůstane třeba jen u prvních dvou. Hlavním cílem autogenního tréninku je naučit se v klidovém stavu pocitu relaxace, uvolnění, který potom můžeme sami bez pomoci druhého ve stresové situaci použít.
Přeji všem čtenářům, aby jim autogenní trénink pomohl lépe zvládat stresové situace a nabízím odborné zázemí ve své ordinaci všem, kdo by se relaxacemi chtěli zabývat hlouběji.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,
tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz