Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomůže více tolerance

Obvodní ředitelství MP Praha 13 se obrací především na řidiče z Velké Ohrady se žádosti o spolupráci při řešení mimořádně problematické situace s parkováním motorových vozidel. V letošním roce obdrželo zdejší obvodní ředitelství několik protichůdných stížností, žádostí a podnětů k zlepšení situace v dopravě na Velké Ohradě. Některé poukazují na nedostatečnou tvrdost postupu městské policie proti neukázněným řidičům, jiné zase obviňují naše strážníky z přílišné horlivosti. Napětí gradovalo na přelomu měsíce ledna a února napadením našeho strážníka při plnění služebních povinností, které bylo kvalifikováno jako trestný čin útoku na veřejného činitele. Proto apelujeme na občany s žádostí o vzájemnou toleranci a přehodnocení přístupu k bezpochyby společnému problému. Na jedné straně neustále řešíme bezohledně parkující řidiče, páchající velmi závažné přestupky, které často nesouvisí s problematickou situací v dopravě, ale pouze s jejich vlastní leností a pohodlím. Na druhé straně pak dostáváme malicherné stížnosti na sousedy od těch řidičů, kterým se shodou okolností ten večer podařilo zaparkovat svoje vozidlo dobře. Soužití se spoluobčany záleží především na každém z nás. Městská policie může k souladu pouze přispět svým přístupem, ale nikoli ho násilně vynutit. V žádném případě nic nevyřeší agresivní útoky na strážníky plnící si svoje úkoly, nebo naopak zběsilé odtahování vozidel z místních komunikací. Jeho výsledkem budou pouze naštvaní a nespokojení občané, kteří se například ráno nedostanou včas do zaměstnání. Zájmem Městské policie je napomoci plněním svých zákonných povinností klidnějšímu žití na sídlišti. Děkujeme za spolupráci.

Tomáš Navrátil, odborný referent kontroly