Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání v Komunitním centru

Setkání v Komunitním centru


Druhou únorovou sobotu se v Komunitním centru sv. Prokopa konalo v pořadí už XXIV. Setkání starších a nemocných obyvatel, které dvakrát ročně pořádá Římskokatolická farnost sv. Jakuba Staršího a Farní charita Stodůlky. Dopoledne začalo církevní částí, kdy věřící dostávají posilu – svátost pomazání nemocných. Pak už následovala společenská část, kterou zahájil Jiří Pecha, ředitel a spoluzakladatel Farní charity Stodůlky. Přivítal všechny přítomné, mezi kterými byli také zástupce starosty Petr Zeman, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Petr Weber, pan Bohdan Pardubický a další pracovníci Úřadu městské části Praha 13. Poté v krátkosti připomněl nejen historii těchto setkání, ale také Světového dne nemocných, který se k 11. únoru váže od roku 1993. V naší městské části se první Setkání starších a nemocných obyvatel konalo o dva roky později. Dříve, než se všichni zaposlouchali do vystoupení Lidušky Pavlové (housle), kterou na varhany doprovodila maminka Anděla, a houslového dua Veronika Mojzešová a Olga Šroubková z Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením, pozdravil účastníky setkání také místostarosta Petr Zeman.
Poděkoval pořadatelům a účinkujícím za uspořádání tohoto krásného setkání a přislíbil, že podobné akce bude dle svých možností městská část i nadále podporovat.

Eva Černá